Logo  
   


  CO2 ventil - 2 manometry

CO2 redukční ventil se dvěma manometry. Manometr na levé straně měří výstupní tlak CO2 láhve. Manometr dole zobrazuje výstupní tlak do jehlového ventilu (napravo) a tento výstupní tlak lze nastavit pomocí regulátoru (uprostřed ventilu). Výstupní tlak se doporučuje nastvait mezi 1..2 bary. Vlastní jemné a přesné nastavení umožňuje jehlový ventil (napravo), na který je napojena hadička, kterou přivádíme CO2 do akvária (difuzoru).

Celkový pohled na ventil

protože jako výstupní zařízení byl u tohoto akvária použit difuzer Eheim, který nelze přímo připojit na výstup tohoto jehlového ventilu, je na výstupu připojena standardní vzduchovací hadička, do které byla CO2 hadička difuzoru Eheim jednoduše zasunuta.
 

Detailní pohled na jehlový ventil s regulačním kolečkem.
 

Jak je patrné jehlový ventil je samostatnou součástí, která je našroubovaná na redukční ventil. Jehlový ventil lze koupit i samostatně. Experimentovat s CO2 bez použítí jehlového ventilu nedoporučuji protože i kdyby se podařilo uspokojivým způsobem průtok CO2 nastavit, toto nastavení je nestabilní a zcela jistě se dočkáte nepříjemných překvapení.
 

Redukční ventil našroubovaný na uzavíracím ventilu lávhe (1,5 kg). Nahoře uzávěr láhve, vlevo (zelená) pojistka uzavíracího ventilu. Uzavírací ventil slouží k plnění láhve a redukční ventil se před plněním odstraňuje. Po naplnění doporučuji zkontrolovat netěsnosti pomocí mýdlové vody.
 
Tuto sestavu redukčního jehlového ventilu jsem bez problémů provozoval asi po dobu dvou měsíců. Ventil nastavený průtok po celou tuto dobu držel přesně a z hlediska stability nastavení mu nelze nic vytknou. Jedinou výtku snad lze mít k snadnosti nastavení, protože je třeba nastavit výstupní tlak a pak ještě jemně dolaďovat potřebný průtok pomocí jehlového ventilu. Vzhledem k tomu že po změně nastavení je třeba kvůli setrvačnosti chvíli vyčkat než lze změnu průtoku pozorovat není toto nastavení stejně pohodlné jako u jehlového ventilu Eheim s pouze jedním regulačním prvkem. Další menší nepříjemností může být to, že nastavení není žádným způsobem chráněno proti nechtěné zmeně, např. pokud se ventil nachází v prostoru, kde dochází k manipulaci s technickým vybavením akvária. Jinak ale nelze mít k funkčnosti nebo technickému provedení žádné výhrady.
 
Komentáře